HOME
PROGRAME INTERNATIONALE
ACORDURI INTERNATIONALE
ANUNTURI SI FORMULARE
< > BURSE STUDENTESTI CORESPONDENTA
LINK-URI UTILECare este scopul programului?

 Programul urmareste cresterea calitatii, a caracterului inovator si a dimensiunii europene in sistemele si practicile de formare profesionala. Programul contribuie la promovarea unei Europe a cunoasterii prin realizarea unui spatiu european de cooperare in domeniu educatiei si formarii profesionale. Prin program sunt sustinute politicile statelor participante privind formarea pe parcursul intregii vieti si dezvoltarea aptitudinilor si competentelor favorabile integrarii profesionale.

Care sunt obiectivele programului?

      a) dezvoltarea aptitudinilor si competentelor persoanelor, mai ales ale tinerilor, aflati in formare profesionala initiala. Un mijloc important in acest scop vor fi formarea profesionala prin alternanta si ucenicia, pentru a facilita insertia si reinsertia profesionala;
      b) ameliorarea calitatii si incurajarea accesului la formarea profesionala continua si la dobandirea de aptitudini si competente pe tot parcursul vietii, pentru a dezvolta capacitatea de adaptare si a veni in sprijinul schimbarilor tehnologice si organizationale;
      c) promovarea si intarirea contributiei formarii profesionale la procesul de inovare, pentru a ameliora competitivitatea si sprijinul antreprenorial, in scopul de a crea noi locuri de munca. Stimularea cooperarii intre institutiile care se ocupa cu FP, inclusiv universitatile si intreprinderile, in special intreprinderile mici si mijlocii(IMM).

 O atentie deosebita se va acorda persoanelor defavorizate pe piata muncii, inclusiv persoanelor handicapate, practicilor favorabile accesului acestor persoane la FP precum si promovarii egalitatii sanselor intre femei si barbati si luptei contra discriminarii.

Cum se vor realiza obiectivele programului?

 Obiectivele programului se realizeaza prin urmatoarele tipuri de masuri:

      - mobilitati transnationale;
      - proiecte pilot;
      - promovarea competentelor lingvistice;
      - dezvoltarea retelelor de cooperare transnationala;
      - elaborarea sau actualizarea unor mijloace de referinta comunitare.

Cui se adreseaza programul?

 PLV II se adreseaza tuturor organismelor si institutiilor publice si/sau private care intervin sau sunt interesate in actiunile de FP, respectiv:

      a) institutiilor, centrelor si organismelor de FP, de orice nivel, inclusiv universitatilor;
      b) centrelor si organismelor de cercetare tehnologica;
      c) intreprinderilor, in special IMM, din sectorul privat sau public;
      d) organizatiilor profesionale, inclusiv camerelor de comert;
      e) partenerilor sociali (sindicate, patronate);
      f) colectivitatilor si organismelor teritoriale;
      g) organizatiilor non-profit, organizatiilor nonguvernamentale.

Care sunt grupurile tinta?

      a) tineri elevi (scoli profesionale / licee industriale);
      b) tineri muncitori cu varsta maxima de 28 de ani;
      c) persoane defavorizate pe piata muncii;
      d) studenti / tineri absolventi ai invatamantutlui superior;
      e) formatori / persoane care lucreaza in gestionarea si planificarea FP a fortei de munca.

 Persoanele fizice, mentionate mai sus, pot participa intr-un proiect "Leonardo da Vinci" numai prin internediul unei institutii sau a unui organism - persoana juridica, care are calitatea de promotor / partener in proiectul respectiv.

Care sunt tarile participante?

 Tarile partenerilor / promotorilor in proiectele "Leonardo da Vinci" pot fi urmatoarele:

      - tarile membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Portugalia, Olanda, Spania, Suedia;;
      - tarile spatiului Economic European: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
      - tarile asociate la Uniunea Europeana: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovecia, Slovenia si Ungaria;
      - Cipru, Malta Turcia, in conditii stabilite prin Decizia nr. 382/1999.

Cum participam la program?

 Participarea la PLV II se poate face prin unul / una din tipurile de proiecte / activitati / actiuni prezentate in tabelul urmator:

MASURI SI TIPURI DE PROIECTE / ACTIVITATI / ACTIUNI
MASURA Tipul si destinatia proiectului / activitatii / actiunii
Masura 1
MOBILITATI
Proiecte transnationale de MOBILITATI
   a) proiecte transnationale de PLASAMENTE
   b) proiecte transnationale de SCHIMBURI
VIZITE DE STUDII
Masura 2
PROIECTE PILOT
Proiecte pilot transnationale pentru DEZVOLTAREA si   DIFUZAREA INOVATIEI si CALITATII in FP, inclusiv pentru   utilizarea tehnicilor INFORMATICII IN FP
Proiecte pilot pentru ACTIUNI TEMATICE (de interes   comunitar)
Masura 3
COMPETENTE LINGVISTICE
Proiecte pilot transnationale pentru dezvoltarea   COMPETENTELOR LINGVISTICE
Masura 4
RETELE TRANSNATIONALE
Activitati ale RETELELOR TRANSNATIONALE EUROPENE de   competente comunitare
Masura 5
MATERIALE DE REFERINTA
Proiecte transnationale pentru actiuni de actualizare si   difuzare a MATERIALELOR DE REFERINTA (date comparabile,   informatii, date statices.a.)
Masura 6
ACTIUNI COMPLEMENTARE
Proiecte pentru ACTIUNI COMPLEMENTARE, in special pentru   programele comunitare in domeniul educatiei si tineretului