-

Proiecte
europene

Erasmus+ Improve Your Emotional Skills (I-YES) 2015-1-FR01-KA202-015115

Erasmus+ Eqvet-us
European Quality Assurance in VET towards new Eco Skills and Environmentally Sustainable Economy (eQvet-us), nr. 2014-1-RO01-KA202-002758

PN II
PN II-RU-TE-2011-3-0068 : Ideologie identitate și contact interetnic în România postcomunistă

FP 7
PEOPLE 2013 CIG 631128 : SERENITI

TEMPUS
TEMPUS 3067/2012 : ESCIENCE rESeau maghrebIn de laboratoirEs a distance

Proiecte POS DRU
19/1.3/G/26336 : Formarea – la timpul prezent pentru viitor
19/1.3/G/36996 : Specialiștii viitorului pentru educație și formare
39/3.2/G/37787 : REcaDD
31/3.1/G/17381 : ASIC

SEE
Ro 0038 : MoVE-IT Innovative Tools and models for Vocational Education and Training in Central and Western Romania

Proiecte în Parteneriat
Spread The ART of going UP – STARTUP
– 125/5.1/S/125723 : ACTIV
      – Afiș
      – Descrierea pe scurt a ocupațiilor pentru cursurile de perfecționare
      – Oferta Cursuri UPM Tîrgu-Mureș
– 159/1.5/S/133652 :
      – Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate
      – Burse doctorale și postdoctorale
– CommScie
        Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea Științei. Construcție instituțională (școală postdoctorală) și program de burse
        (CommScie) POSDRU/89/1.5/S/63663
87/1.3/S/60891 : DidaTec
107/1.5/S/80641 : Excelența în formarea doctorală prin implementarea unui model European consacrat
107/1.5/S/80272 : Programe doctorale performante pentru formarea cercetătorilor competitivi în Aria Europeană a cercetării