Concursuri posturi de cercetare - 2018D

Concursuri posturi de cercetare

Universitatea Petru Maior
2018, perioadă
nedeterminată


2018, perioadă
determinată

Concursuri posturi de cercetare pentru anul 2018, perioadă determinată


Legislație
 
- Legea Educației Naționale
- Hotărîrea Guvernului nr. 457 din 2011 Metodologia-cadru de concurs ocupare posturi didactice și de cercetare
- Hotărîrea Guvernului nr. 36 din 2013 privind modificarea Metodologiei-cadru
- Ordin MENCS nr. 6129 din 2016 - standarde minimale privind conferirea titlurilor didactice
- Anexe comisii - Ordin MENCS nr. 6129 din 2016, standarde minimale privind conferirea titlurilor didactice
- Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare și cercetător științific pe perioadă determinată

- Acte necesare înscriere la concurs, ocupare posturi de cercetare vacante pe perioadă determinată
- Cerere înscriere
- Declarație președinte / membrii comisiei de concurs
- Declarație pe proprie răspundere incompatibilități candidat
- Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor, post perioadă determinată


Posturi scoase la concurs:
jobs.ancs.ro
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search/country/romania-1062


Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative
   Departamentul de Finanțe-Contabilitate
   - Asistent de cercetare, perioadă determinată
      - Anunț
      - Candidat : -

   - Cercetător științific, perioadă determinată
      -
Anunț
Update: 17-Iul-2018 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș