Despre Universitate

Conducerea

Facultăți & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relații internaționale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicații

Editura universității

Imagini din universitate

Licitatii

Studenți / Regulamente

Documente/Regulamente

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

 Facultatea de Inginerie · Facultatea de Științe și Litere· Facultatea de Științe Economice și Administrative ·Managementul Calitatii

CENTRUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

Implementarea sistemului de management al calității are ca efect crearea unor noi modele de gândire și comportament care duc la îmbunătățirea continuă a tuturor proceselor de învățământ și cercetare din Universitatea "Petru Maior".

Director Calitate
Conf.dr. Arina MODREA

Evaluarea și asigurarea calității tuturor domeniile activității universitare constituie o prioritate absolută în vederea îndeplinirii misiunii universității.

» DOCUMENTE DIRECTOARE EUROPENE

» LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ ȘI ALTE DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

» DOCUMENTE ARACIS

» SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

» AUTOEVALUAREA PROGRAMELOR DE STUDII

» AUTOEVALUAREA INSTITUȚIONALĂ

» COMISIILE DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII (CEAC)

» CONSILIUL CALITĂȚII

» AUDITURI INTERNE

» EVALUAREA INTERNAȚIONALĂ EUA

În vederea îmbunătățirii calității educației, membrii comunității academice și beneficiarii serviciilor noastre sunt invitați să-și exprime părerea și să formuleze propuneri de îmbunătățire

arina[punct]modrea[arond]ing[punct]upm[punct]ro

© Universitatea "Petru Maior" Tîrgu-Mureș