Publicaţii Colegiul editorial Referenţi ştiintifici Evenimente Regulamentul editurii

Prof. univ. dr. ing. Liviu MOLDOVAN – Directorul Editurii

Lector dr. Dumitru BUDA – Consilier editorial

Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA - Membru

Prof. univ. dr. Vasile CERNAT - Membru

Prof. univ. dr. ing. Alexandru MORAR - Membru

Prof. univ.dr. SZABO Zsuzsanna - Membru

Prof. univ. dr. ing. Vasile BOLOŞ - Membru

Prof. univ. dr. Alexandru CISTELECAN - Membru

Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN - Membru

Prof. univ. dr. ing. Teodor SOCACIU - Membru

Conf. univ. dr. ing. Dorin BICĂ - Membru

Conf. univ. dr. Corina TEODOR - Membru

Conf. univ. dr. Emilia HERMAN - Membru

Lector univ. dr. Ovidiu SPĂTĂCEAN - Membru

Lector univ. dr. Daniela VALEA - Membru

Asistent univ. Bogdan CRAINICU - Membru

Semnatura Petru Maior