Despre Universitate

Conducerea

Facultăți & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relații internaționale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicații

Editura universității

Imagini din universitate

Licitatii

Studenți / Regulamente

Documente/Regulamente

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

 Patronul spiritual al universității · Evoluția instituțională · Legislație / acte normative

Legislație/actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș

DOCUMENTELE OFICIALE LEGATE DE ÎNFIINȚAREA, FUNCȚIONAREA ȘI EVOLUȚIA INSTITUȚIEI PÂNĂ ÎN MOMENTUL ACTUAL

HG_676 din 13 august 1996, Actul de înființare al Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș

LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (*actualizată*) educației naționale (actualizată până la data de 17 iulie 2016*)

LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației
"http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/c472/?where=summary%20ge%203
http://www.edu.ro/index.php/articles/c472/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70782

ORDIN nr. 3.666 din 30 martie 2012privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informațiile de interes public(actualizată până la data de 17 iulie 2016*)

HOTĂRÂRE nr. 575 din 15 iulie 2015 (*actualizată*)privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016(actualizată la data de 6 octombrie 2015*)

ORDIN nr. 3.530 din 29 martie 2016privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2016

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș