Declaraţii
de avere

Universitatea Petru Maior
Anul 2016

Anul 2015

Anul 2014

Anul 2013

Anul 2012

Declaraţii de avere şi interese, anul 2016

Nr crt Numele şi prenumele Declaraţie Funcţia
1. Prof. dr. Călin Enăchescu avere interese Rector
2. Prof. dr. ing. Liviu Moldovan avere interese Prorector științific
3. Prof. dr. Tatiana Dănescu avere interese Prorector didactic
4. Conf. dr. ing. Nicolae Chirilă avere interese
24. Conf. dr. ing. Mircea Dulău avere interese Decan
5. Prof. dr. ing. Alexandru Morar avere interese Prodecan
5. Conf. dr. ing. Gabriela Strnad avere interese Prodecan
6. Șef. lucr. dr. ing. Sorin Albu avere interese Director departament
7. Prof. dr. ing. Dorin Romeo Bică avere interese Director departament
8. Prof. dr. Iulian Boldea avere interese
9. Conf. dr. Giordano Altarozzi avere interese Decan
9. Lector dr. Dumitru Mircea Buda avere interese Prodecan
10. Conf. dr. Genge Bela avere interese Director departament
11. Conf. dr. Luminiţa Chiorean avere interese Director departament
12. Lect. dr. Mihaela Boloș avere interese Director departament
13. Conf. dr. Daniela Ștefănescu avere interese Decan
14. Prof. dr. Szabo Zsuzsanna avere interese Prodecan științific
14. Lector. dr.Vasile Adrian Boanta avere interese Prodecan didactic
14. Lector. dr. Ioan Ovidiu Spatacean avere interese Prodecan stiintific
15. Conf. dr. Daniel Ştefan avere interese Prodecan didactic
16. Prof. dr. Călin Comes avere interese Director departament
17. Conf. dr. Kardos Mihaela avere interese Director departament
18. Conf. dr. Nicolae Ploeşteanu avere interese Director departament
19. Prof. dr. Cornel Sigmirean Preşedinte Senat
20. Conf. dr. Maria Georgescu avere interese
21. Lector dr. Angela On avere interese Director CIFR
22. Prof. dr. Petruţa Blaga avere interese Director CIP
23. Conf. dr. Alexandra Silvaș avere interese Director DPPD
23. Conf. dr. Aurelian-Olimpiu SABAU-POP avere interese
25. Radu Boarescu avere interese D.G.A.
26. Luminiţa Pâncă avere interese Contabil şef
27. Liliana Todoran avere interese Şef birou
28. Irina Bîrsan avere interese Secretar şef universitate
29. Marcela Cojoc avere interese Secretar şef
30. Ana-Mariana Bercea Secretar şef
31. Nicoleta Sabău avere interese Secretar şef
32. Anda Dârjan avere interese Şef serviciu
33. Anuţa Boros avere interese Şef serviciu
34. Ioan Todoran Şef birou
35. Antonia Suciu avere interese Şef birou
36. Ana Maria Toncian avere interese Șef Birou Achiziții Publice
Update: 1-Aug-2016 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureş