Despre Universitate

Conducerea

Facultăţi & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relaţii internaţionale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicaţii

Editura universităţii

Imagini din universitate

Licitaţii

Studenţi / Regulamente

Documente/Regulamente

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

Documente utile în vederea raportării activitatii de cercetare stiintifica

NEW Fişa de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică 2016

Descarcă

 

NEW Reviste romanesti indexate/cotate ISI – iunie 2016

Informatie furnizata de UEFISCDI:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/65/reviste-indexatecotate-isi.html

Descarcă

 

Fişa de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică 2015

Descarcă

 

Scorul Relativ de Influenţă al revistelor

Factori relativi de impact

Lista Australian Research Council

Cum identificaţi un articol ISI şi ISI Proceedings

  Îndrumări pentru identificarea articolelor ISI şi a proceeding-urilor ISI

Îndrumar pentru depunerea Brevetelor la OSIM

  Descarcă

Cum înregistraţi o cerere de brevet de invenţie la OSIM

Ordinul Ministrului nr. 5212/26.08.2011 (privind clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii)

  Descarcă

Conferirea titlurilor didactice Profesor/Conferenţiar universitar

  Panelul P1 – Matematică şi ştiinţe ale naturii

  Panelul P2 – Ştiinţe inginereşti

  Panelul P4 – Ştiinţe sociale

  Panelul P5 – Arte şi ştiinţe umaniste

Precizări privind raportarea lucrărilor ştiinţifice cu mai mulţi autori

  Descarcă

Definiţii

  Descarcă

Fişa postului

fisa post  Descarcă


© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureş