Concursuri - didactic
auxiliar și nedidactic

Universitatea Petru Maior
Anunțuri 2017

Anunț post Administrator patrimoniu

Rezultate concurs post Administrator patrimoniu

Rezultate selecție dosare post Administrator patrimoniu

Anunț post Administrator patrimoniu

Rezultat concurs post îngrijitor

Rezultat concurs post Administrator patrimoniu

Anunțuri 2016

- Bibliografie / Secretar șef Facultate
- Tematica / Administrator patrimoniu

- Secretar șef, Facultatea de Științe
  și Litere
- Administrator patrimoniu, Biroul
  Programe Erasmus
- Îngrijitoare

Rezultat concurs post Auditor

Proces verbal selecție dosare și rezultate proba scrisă concurs (Auditor)

Rezultate examen de promovare în grade și trepte profesionale a personalului contractual

Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-
Mureș organizează examen de promovare în grade și trepte profesionale a personalului contractual

Rezultate concurs post jurist

Rezultate proba scrisă (jurist)

Rezultate concurs portari

Rezultate concurs informatician

Rezultate selecție dosare:
- Consilier juridic (1 post)
- Informatician (1 post)
- Portari (5 posturi)
- Îngrijitoare (1 post)

Audit public intern (1 post)

Calendar desfășurare concursuri
- Consilier juridic (1 post)
- Informatician (1 post)
- Portari (5 posturi)
- Îngrijitoare (1 post)

- Consilier juridic (1 post)
- Informatician (1 post)
- Portari (5 posturi)
- Îngrijitoare (1 post)

Rezultat concurs secretar șef facultate

Rezultat concurs administrator patrimoniu

Rezultat concurs consilier juridic

20 septembrie 2016
Toate cele trei concursuri vor avea loc în sala R 21 în zilele programate, la ora 9:00

26 septembrie 2016
- Rezultat selecție secretar șef   facultate
- Rezultat selecție administrator   patrimoniu
- Rezultat selecție consilier   juridic

- Consilier juridic;
- Secretar sef facultate
- Administrator patrimoniu

Auditor public intern

Rezultat concurs consilier juridic

Selecție dosare consilier juridic

Consilier juridic

Administrator patrimoniu - tehnician / maistru normator

Rezultat concurs post informatician

- Rezultate selecție dosare pentru
  postul de informatician
- Concursul, 20 mai ora 10:00

Rezultat concurs pentru postul de administrator patrimoniu

Selecție dosare pentru postul de administrator patrimoniu

- Auditor public intern (1 post)
- Administrator patrimoniu / inginer   (1 post)

Proces verbal, examen administrator patrimoniu

- Administrator patrimoniu / financiar
- Informatician

Rezultat concurs îngrijitor

Anunț importat pentru postul de administrator patrimoniu

23 martie 2016
Concursul pentru postul de administrator patrimoniu va fi reprogramat pentru o dată care va fi comunicată ulterior

Rezultate selecție dosare administrator patrimoniu

- Administrator patrimoniu (1 post)
- Îngrijitoare (1 post)

Rezultate concurs portari, îngrijitori, arhivar

27 ianuarie 2016
- Rezultat selecție dosare concurs
- Data concursului pentru postul
  de auditor : 23-Feb-2016


Bibliografie post portar

- Auditor public intern (1 post)
- Arhivar (1 post)
- Îngrijitoare (1 post)
- Portari (4 posturi)

Anunțuri 2015

Completări la actele necesare pentru dosar concurs: auditor public intern

- Auditor public intern (1 post)
- Administrator patrimoniu (1 post)

27 octombrie 2015
- Rezultat concurs informatician
- Rezultat concurs îngrijitor
- Rezultat concurs secretar facultate
- Rezultat concurs tipăritor

Concurs postul de secretar facultate 22 octombrie, la sediul Livezeni

Selecția dosarelor pentru concurs (anunțul din 5 octombrie)

- Tipăritor plan (1 post)
- Informatician (1 post)
- Secretar facultate (1 post)
- Îngrijitor (3 posturi)

Administrator patrimoniu (2 posturi)

Rezultat final, postul de secretar șef

10 iulie 2015
- Proces verbal final contabil șef
- Proces verbal final secretar SSD
- Rezultate selecție dosare secretar
  șef


- Secretar facultate SSD
- Contabil șef universitate
- Secretar șef universitate

Îngrijitor (1 post)
Concursuri - didactic

auxiliar și nedidactic
Copyright © Universitatea "Petru Maior" Tîrgu-Mureş