Concursuri - didactic
auxiliar și nedidactic

Universitatea Petru Maior
Anunțuri 2017

Anunț post Administrator patrimoniu

Rezultat concurs post îngrijitor

Rezultat concurs post Administrator patrimoniu

Anunțuri 2016

- Bibliografie / Secretar șef Facultate
- Tematica / Administrator patrimoniu

- Secretar șef, Facultatea de Științe
  și Litere
- Administrator patrimoniu, Biroul
  Programe Erasmus
- Îngrijitoare

Rezultat concurs post Auditor

Proces verbal selecție dosare și rezultate proba scrisă concurs (Auditor)

Rezultate examen de promovare în grade și trepte profesionale a personalului contractual

Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-
Mureș organizează examen de promovare în grade și trepte profesionale a personalului contractual

Rezultate concurs post jurist

Rezultate proba scrisă (jurist)

Rezultate concurs portari

Rezultate concurs informatician

Rezultate selecție dosare:
- Consilier juridic (1 post)
- Informatician (1 post)
- Portari (5 posturi)
- Îngrijitoare (1 post)

- Audit public intern (1 post)

Calendar desfășurare concursuri
- Consilier juridic (1 post)
- Informatician (1 post)
- Portari (5 posturi)
- Îngrijitoare (1 post)

- Consilier juridic (1 post)
- Informatician (1 post)
- Portari (5 posturi)
- Îngrijitoare (1 post)

- Rezultat concurs secretar șef   facultate

- Rezultat concurs administrator   patrimoniu

- Rezultat concurs consilier juridic

20 septembrie 2016
Toate cele trei concursuri vor avea loc în sala R 21 în zilele programate, la ora 9:00

26 septembrie 2016
- Rezultat selecție secretar șef   facultate
- Rezultat selecție administrator   patrimoniu
- Rezultat selecție consilier   juridic

- Consilier juridic;
- Secretar sef facultate
- Administrator patrimoniu

- Auditor public intern

- Rezultat concurs consilier juridic

- Selecție dosare consilier juridic

- Consilier juridic

- Administrator patrimoniu - tehnician /
  maistru normator

- Rezultat concurs post informatician

- Rezultate selecție dosare pentru
  postul de informatician
- Concursul, 20 mai ora 10:00

- Rezultat concurs pentru postul de
  administrator patrimoniu

- Selecție dosare pentru postul de
  administrator patrimoniu

- Auditor public intern (1 post)
- Administrator patrimoniu / inginer   (1 post)

- Proces verbal, examen administrator
  patrimoniu

- Administrator patrimoniu / financiar
- Informatician

- Rezultat concurs îngrijitor

- Anunț importat pentru postul de
  administrator patrimoniu

23 martie 2016
Concursul pentru postul de administrator patrimoniu va fi reprogramat pentru o dată
care va fi comunicată ulterior

- Rezultate selecție dosare
  administrator patrimoniu

- Administrator patrimoniu (1 post)
- Îngrijitoare (1 post)

- Rezultate concurs portari, îngrijitori,
  arhivar

27 ianuarie 2016
- Rezultat selecție dosare concurs
- Data concursului pentru postul
  de auditor : 23-Feb-2016


- Bibliografie post portar

- Auditor public intern (1 post)
- Arhivar (1 post)
- Îngrijitoare (1 post)
- Portari (4 posturi)

Anunțuri 2015

- Completări la actele necesare pentru
  dosar concurs: auditor public intern

- Auditor public intern (1 post)
- Administrator patrimoniu (1 post)

27 octombrie 2015
- Rezultat concurs informatician
- Rezultat concurs îngrijitor
- Rezultat concurs secretar facultate
- Rezultat concurs tipăritor

- Concurs postul de secretar facultate
  22 octombrie, la sediul Livezeni

- Selecția dosarelor pentru concurs
  (anunțul din 5 octombrie)

- Tipăritor plan (1 post)
- Informatician (1 post)
- Secretar facultate (1 post)
- Îngrijitor (3 posturi)

- Administrator patrimoniu (2 posturi)

- Rezultat final, postul de secretar șef

10 iulie 2015
- Proces verbal final contabil șef
- Proces verbal final secretar SSD
- Rezultate selecție dosare secretar
  șef


- Secretar facultate SSD
- Contabil șef universitate
- Secretar șef universitate

- Îngrijitor (1 post)
Concursuri - didactic

auxiliar și nedidactic
Copyright © Universitatea "Petru Maior" Tîrgu-Mureş