Home

Institution Evolution

Staff

The education offered
- Fields of Specializations
- Faculties
  - Engineering
  - Sciences and Letters
  - Economics, Juridical and Administrative Sciences
- Scientific Research
- Editorial Activity

Departments
- Part-time Learning
- Teacher Education
- Centre for Career Conselling and Guidance

International relations
- European Programs Office
- University Brochure
- Information Sheet
- Information for Students
  - European Programs Office
  - Studying at Petru Maior University of Tîrgu-Mureș
  - Welcoming Guide

Facilities
- University Library
- Laboratories
- Web site
- Sports Facilities
- The Students Hostel

Student leagues
- The Students Leagues (Union)
- Gh I Bratianu Association
- AIESEC Tîrgu-Mureș

Contact

Editorial Activity

  The "Petru Maior" University Publishing House of Tirgu-Mures was set up in 1995, with the approval of the Ministry of Culture Nr. 3543 / 22-Mar-1995. Its founding was imposed by the need to facilitate publication of some didactic courses and works for our students but also of some technical and scientific papers and books of great value written by full-time or associate teachers.

  The editorial activity is carried out according to the existing regulations regarding the copyright law, the setting up of the legal warehouse of printed works, the literary stamp, etc. and it is co-ordinated by the rector of the university and the editorial counsellor, previously attested by the Ministry of Education.

  Since its foundation, 33 books have been published, the most representative ones being:

Vasile Dobrescu: Elita românească în lumea satului transilvan
Gheorghe Fărcaş, Szilagyi Miklos: Fundamentele matematicii
Gheorghe Fărcaş: Latici necomutative
Smaranda Ştefanovici, Tatiana Iaţcu: The preposition
Codruta Boloş: Geometrie descriptivă
Alexandru Pozdârcă: Proiectarea asistată de calculator a geometriei angrenajelor melcate
Codruţa Boloş, Petruţa Blaga: Reprezentări grafice 2D asistate de calculator
Iulian Boldea: Dimensiuni critice
Teodor Socaciu: Extrudarea inversă la rece a metalelor
Ligia Brezeanu: Rezistenţa materialelor. Solicitări fundamentale
Liviu Moldovan: Elemente de dinamica vibraţiilor
Dumitru Şoaită, Teodor Socaciu: Utilaje şi echipamente de producţie
Eva Vaşloban, Gavrilă-Mircea Vaşloban: Statistică, Volumul I
Ioan Mocian: Proiectare tehnologică asistată de calculator în construcţia de maşini
Teodor Socaciu, Adrian Moisoiu, Gabriela Strnad: Studiul materialelor
Ioan Iacob, Dumitru Rădoiu: Programarea în JAVA
Dumitru Rădoiu, Gheorghe D Popescu: Introducere în ştiinţa sistemelor de calcul
Dumitru Rădoiu, Călin Enăchescu: Advanced Educational Technologies
Liviu Moldovan: Modelarea robotului paralel 6-TSC
Ioan Vulcu: Noi metode şi mijloace de protecţie pentru localizarea defectului monofazat
Liviu Moldovan: Mecanisme paralele
Tatiana Iaţcu, Smaranda Ştefanovici: The verb
Dumitru Şoaită: Maşini unelte
Călin Enăchescu, Dumitru Rădoiu: Tehnologii educaţionale avansate
Vasile Dobrescu: Sistemul de credit românesc din Transilvania 1872-1918
Ioan Lazăr, Militon Frenţiu, Virginia Niculescu: Programare orientată obiect în Java
Vasile Boloş: Angrenaje melcate spiroide. Danturarea roţilor plane
Alexandru Pozdârcă, Ioan Mocian, Sergiu Nicoară, Kalman Albert: AutoCad - Modelare spatială
Rodica Cistelecan: Contabilitatea financiară
Stela Gâju: Optica tehnică
David Laszlo: Tehnici de optimizare
Rodica Cistelecan: Bazele contabilităţii
Smaranda Ştefanovici: Moral Ambiguity and Bipolarity in Hawthorne's Fiction
Last update: 21-Oct-2013 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș