Despre Universitate

Conducerea

Facultăți & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente & Conferințe

      CONTACT

Admitere

Programul academic

Oficiul de relații internaționale

Centrul de Consiliere


Centenarul Marii Uniri

Competente lingvistice

Joburi dedicate studentilor

Proiecte

Consorțiu

Bibliotecă & Publicații

Programe europene

Editura universității

Imagini din universitate

Achiziții publice

Studenți / Regulamente

Resurse WEB

Documente&regulamente

Școala doctorală

Concursuri didactice

Concursuri - posturi cercetare

Concursuri - didactic auxiliari si nedidactic

Transparenta institutionala

An pregătitor

Erasmus Policy Statement

Alegeri structuri de conducere

Relaţii publice
Informaţii de interes public

Sindicatul "Pro Educaţia"


 

O UNIVERSITATE PENTRU COMUNITATE

 

De la fondarea sa în anul 1960, asigurându-și continuitatea instituțională și permanența culturală
în ciuda a numeroase constrângeri și obstacole, Universitatea "Petru Maior", la început de mileniu, se prezintă în deplina sa maturitate și reputație ca o autentică și generoasă "Universitate pentru comunitate".
Pe parcursul timpului Universitatea "Petru Maior" a cunoscut o evoluție complexă, marcată de evenimentele perioadei istorice pe care a traversat-o. Dar, în permanență ea a îndeplinit un rol important ca nucleu de spiritualitate și cultură în arealul mureșean.
Alături de alte instituții prestigioase - Universitatea de Medicină și Farmacie, Universitatea de Artă Teatrală - ea a format multe generații de studenți, care prin gradul lor de pregătire și specializare au capacitatea de a fi competitivi pe piața muncii.
Începând cu anul universitar 1990-1991, Universitatea "Petru Maior" a cunoscut o puternică dinamică instituțională exprimată în apariția a noi facultăți și specializări, în creșterea numărului de studenți și cadre didactice. Managementul universitar, strategia dezvoltării și modernizării au produs efecte benefice pentru consolidarea instituțională și pentru calitatea procesului de învățământ, sporindu-i prestigiul și autoritatea. Eforturile și resursele alocate au avut darul de a crea o personalitate instituțională specifică, capabilă să facă din universitate un interlocutor și partener credibil și atractiv pe plan național și internațional.
Deschiderea spre mediul social și economic, capacitatea de a răspunde competent la solicitările și provocările exterioare, colaborările și parteneriatele stabilite cu multe instituții și firme situează universitatea pe poziția unui veritabil integrator în ceea ce privește formarea și dezvoltarea competențelor.
Preocupată de adaptarea continuă la standardele europene, Universitatea "Petru Maior" depune eforturi stăruitoare pentru a răspunde eficient la cerințele reformei și modernizării instituționale.
Universitatea "Petru Maior" a intrat în noul mileniu de cultură și civilizație cu dorința de a fi un puternic centru de educație și cercetare, de iradierea spirituală și culturală, capabil să răspundă cerințelor formării noilor generații, pentru deplina lor integrare în noua lume de valori.

 

  

Afilieri internaționaleIAU - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES - 2003MAGNA CHARTA OBSERVATORY - 2005AUF - AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE - 2007EUA - EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION - 2008HUMANE - HEADS OF UNIVERSITY MANAGEMENT AND ADMINISTRATION NETWORK IN EUROPE - 2008GUNI - GLOBAL UNIVERSITY NETWORK FOR INNOVATION - 2009


Coaliţia pentru universităţi curate: Universitate de patru stele, Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureş

Certificat Grad de incredere ridicat (2015-2020)
Certificat Grad de incredere ridicat (2010)
Certificat EUA

Universitate evaluată internaţional de IEP-EUA

Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureș
str. Nicolae Iorga, nr.1,
cod 540088, Tîrgu Mureș
Tel/Fax: +40 265 262275
Email:

Facultatea de Inginerie
Decanat: Tel/Fax +40-265-233212

Facultatea de Stiinte si Litere
Decanat: Tel/Fax +40-265-236034

Facultatea de Stiinte Economice,
Juridice si Administrative
Decanat: Tel/Fax +40-265-219034

Centrul de Invatamant cu Frecventa Redusa
Contact: Tel: +40-265-250853
Mobil: +40-740-665076

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
Contact: Tel/Fax +40-265-251156

Biroul de Programe Erasmus
Tel/fax: +40 265 250 142
e-mail: rel_int at upm dot ro
            vbuta at upm dot ro
            suciu at upm dot ro

 

 

 

Fulbrightanelis

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș